Het Contactpunt  Mantelzorg De Velden is er voor mantelzorgers in Amsterdamscheveld, Erica, Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Schoonebeek en Zandpol.

Taken

  • Belangenbehartiging, bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor mantelzorg bij gemeente, huisarts en kerken
  • Informatieverstrekking over mantelzorg
  • Organisatie van lotgenoten-/themabijeenkomsten
  • Organisatie van activiteiten
  • Organisatie van de Dag van de Mantelzorg (samen met de Gemeente Emmen en Sedna)
  • Ondersteuning jonge mantelzorgers

Het bestuur van Contactpunt Mantelzorg De Velden bestaat uit:

Erica
Kina Stokebrook
Tel: 0591-630450
jstokebrook@home.nl

Renate Hummel
0591-303214
renatehummel70@gmail.com

Voorzitter: Lidia Wittendorp
06-21854978
lidia.wittendorp@home.nl

Schoonebeek
Johanna Pals
0524-533860
johanna42@hotmail.com

Nieuw-Amsterdam
Hester Elijzen
0591-555366
hesterelijzen@gmail.com

Janny Bos-Engbes
0591-621015
janny.engbes@gmail.com

Veenoord
Margreet Meisters
0591-554162
mmeistersvanelk@kpnmail.nl

Gerrie Smit
0591- 723394
gerrie.grietus@ziggo.nl

Zandpol
Jannie Kamps
0591-551392
janniekamps@XS4ALL.nl

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een zorgvrager. Bijvoorbeeld een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder, kind, familielid of vriend zijn. Mantelzorgers geven deze zorg uit liefde of persoonlijke betrokkenheid. De zorg is vaak langdurig en onbetaald, het is geen vrijwillige keuze. Om de mantelzorgers te waarderen geeft de gemeente Emmen het mantelzorgcompliment. Ook is er jaarlijks de ‘Week van de mantelzorg’.