Zorgt u voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap? Doet u dat onbetaald, uit liefde, noodzaak of persoonlijke betrokkenheid, dan bent u mantelzorger.
Soms kan die taak u even te zwaar worden en komt uw eigen sociale leven onder druk te staan. Of er treden vervelende spanningen op. Dan is het fijn te weten dat Sedna een steunpunt heeft die ondersteuning biedt.

Test uw zorgsituatie!
Stress heeft te maken met de hoeveelheid spanning of druk die we ervaren. Als uw draaglast groter is dan uw draagkracht, dan loopt u de kans overbelast te raken. Met behulp van deze vragen krijgt u zicht op uw zorgsituatie:

Mijn nachtrust is verstoord

nee/ja

Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd

nee/ja

Ik vind het lichamelijk zwaar

nee/ja

De zorg beperkt mijn vrije tijd en sociale contacten

nee/ja

Wij hebben ons dagelijks leven moeten aanpassen

nee/ja

Wij hebben onze/ ik heb mijn plannen moeten wijzigen

nee/ja

Er zijn ook andere zaken of mensen waar aandacht aan besteed moet worden

nee/ja

Het gedrag van degene die ik verzorg maakt me van streek

nee/ja

Emotioneel gedragen we ons anders naar elkaar

nee/ja

Het is pijnlijk om te zien dat hij/zij een ander persoon is geworden

nee/ja

Ik heb mijn baan/werk moeten aanpassen aan de zorgsituatie

nee/ja

De zorg geeft ook financiële druk

nee/ja

Ik word geheel in beslag genomen door deze zorgsituatie

nee/ja


Als u meerdere vragen met ja heeft beantwoord, zou u kunnen overwegen om ondersteuning of advies te vragen. U staat er niet alleen voor! Bel eens met Sedna. Het nummer vindt u bovenaan deze pagina.