Heeft u de keuze gemaakt om dichter bij elkaar te gaan wonen? Dan moet één van u verhuizen. Wat de beste keuze is hangt van veel zaken af.

Denk hierbij aan:

  • Woont de verzorgde al in een aangepaste woning?
  • Is de verzorgde sterk gebonden aan de huidige woonomgeving door voorzieningen of sociale contacten?
  • Bent u sterk gebonden aan uw huidige woonplaats door bijvoorbeeld schoolgaande kinderen of werk?
  • Wonen er nog anderen in de omgeving van de verzorgde of van u die mantelzorg (kunnen) geven?

Voorrang huurwoning
De gemeente kan mantelzorgers voorrang verlenen bij het toewijzen van een huurwoning. Informeer hiernaar bij het Wmo-loket of bij de instantie voor woningtoewijzing.

Bron: Mezzo