Het Alzheimer Café vindt plaats in:

Verpleeghuis De Bleerinck (in het restaurant "Brinkzicht")
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen.

Aanvang: 19.30 uur.
Zaal open: 19.00 uur

Wat is een Alzheimer Café?
Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Zij kunnen in het café mensen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en bespreken mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.

Wat gebeurt er in een Alzheimer Café?
Iedere keer staat er een ander onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een inleiding, een videofilm of een interview met een deskundige of betrokkene. Dit duurt ongeveer een half uur. Daarna is het pauze en vervolgens is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Na de afsluiting is er gelegenheid om met elkaar iets te drinken en te praten.

Voor wie is het Alzheimer Café bedoeld?

Iedereen die een vraag heeft over dementie kan er terecht. Of het nu iemand is die bang is om dement te worden, iemand die onlangs gehoord heeft dat hij aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie lijdt, iemand die zorgt voor een dementerende of er beroepshalve mee te maken heeft: allen zijn welkom. Al deze mensen kunnen leren en profiteren van elkaars ervaringen en van de aanwezige kennis en kunde.

U hoeft zich niet aan te melden! Als u een bezoek aan het Alzheimer Café wilt brengen, kunt u gewoon langskomen en kijken hoe het in zijn werk gaat.

De toegang is gratis, inclusief een kop koffie of thee en er is voldoende parkeergelegenheid.

Als u wilt, kunt u van tevoren informatie vragen. Belt u gerust de contactpersoon:

mevr. Pestman, tel. 0591 633712 en/of 0591 521316.
Cliëntenraad De Bleerinck, Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen

Alzheimer Nederland
Postbus 1833980 CD Bunnik
Tel. 030 6596900
www.alzheimer-nederland.nl