Het alzheimercafé is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met of belangstelling heeft voor Alzheimer en dementie.

 Donderdag: 13.30 uur inloop
aanvang 14.00 uur tot 15.30 uur.

Meer informatie: 

Henk Pomper tel. 0591-681700

Marion Hanvey tel. 06-30828740

De werkgroep Alzheimer Café Emmen wil het Alzheimer Café dichter bij de mensen brengen, sinds 1 juli 2015 bestaat er ook een werkgroep Alzheimer café Schoonebeek. Door Samenwerking is een Alzheimer Café georganiseerd in Schoonebeek.
Zorggroep Tangenborgh locatie De Anloop heeft aangeboden om ruimte koffie en thee beschikbaar te stellen dus:

HET ALZHEIMER CAFE KOMT NAAR U TOE!

Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen: in 2040 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter. 1 op de 3 vrouwen krijgt gedurende haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. 
Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie zijn erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten.

Samen met de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland zijn er 230 Alzheimercafés.Het Alzheimer Café is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met, of belangstelling heeft voor  de ziekte van Alzheimer en  dementie.Het is een trefpunt  voor mensen met geheugen problemen, hun partners en familieleden. Ook andere belangstellende zijn van harte welkom.Er worden sprekers uitgenodigd, er is gelegenheid tot vragen stellen, uitwisselen van  ideeën, informatie en ervaringen. En het ontmoeten van lotgenoten.